O&O Portfolio

Over mezelf

Hallo, Ik ben Gihaad Ahmed en dit is mijn O&O portfolio. Ik ben 16 jaar oud en doe technasium op het Metis Montessori Lyceum. Ik zit momenteel in het vierde jaar van vwo.

Wat is technasium?

Het technasium is een landelijk ontwikkelde onderwijsvorm op havo en vwo. Voor leerlingen op het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. In dit erkende eindexamenvak voor havo en vwo wordt er in teamverband gewerkt aan actuele bèta technische opdrachten uit de praktijk.

Leerjaar 1

In leerjaar 1 deden we vier projecten.

Project 1: Het Pampa verblijf

Voor het allereerste project kregen we een opdracht van dierenpark Artis. We moesten een verbeterd pampa verblijf ontwerpen. Het Pampa verblijf bestaat uit zeven verschillende diersoorten. Ik deed dit met twee andere personen. Het idee was om verzorgers de dieren zo minmogelijk te voeden en dat voedsel natuurlijk beschikbaar was in het verblijf. Het was handig dat één van de dieren, de kuifhoenderkoet, onkruid at. Er waren een aantal dieren die het fijn vonden om in het water te zijn, daarom vonden wij het handig om een deel van het water met glas te omringen, een soort aquarium. Dit zou ook helpen met de bezoekers. Helaas waren al deze plannen niet zoals gewild uitgevoerd in een maquette.

Het Pampa verblijf

Project 2: Willem 1 sluis

Voor het tweede project kregen we als opdracht om een beter prototype te bedenken voor de Willem 1 sluis. De problemen bij deze sluis is dat er ruimte is voor 1 persoon, er kunnen niet twee of meer man op de sluis heen en weer gaan, en dat het lang duurt voor dat hij opengaat. Ik heb dit project met drie andere gedaan. We zochten een manier waardoor de sluis sneller open kon en dat er meer mensen tegelijk er op konden. Onze docent organiseerde een toernooi waarbij we papieren bruggen moesten bouwen, dit gaf ons een idee. We kwamen op het idee om het loop gebied te verbreedden en als er een boot lang moet dan zou de sluis naar binnen schuiven(onder de stoep). We hebben ook een werkend prototype gemaakt, het is wel handmatig te besturen, waarmee we zagen dat dit idee zou kunnen werken. Bij de beoordeling kwam er een expert kijken en hij vond het een goed idee.

De Willem 1 sluis

Project 3: Lego sorteer machine

Voor het derde project deden we mee aan een landelijk toernooi. Er waren twee opdrachten mogelijk. Een intelligent melkpak, er zou een soort QR-code op moeten staan die allemaal gegevens verzamelt, en een lego soorteer machine, ik koos voor de lego soorteer machine. De opdracht was om lego blokjes met verschillende grootte en kleur te sorteren. Ik werkte aan dit project met vier anderen. We probeerde de lego blokjes te sorteren op grootte door schuine plankjes met verschillende grote gaatjes te gebruiken, zo gingen de blokjes die de zelfde grootte hadden of kleiner waren door het gat heen en bleven de grote blokjes door glijden. Dit bleven we herhalen tot dat we de blokjes op elke grootte hadden gesorteerd. Vervolgens gebruikte we microbit om de blokjes op kleur te sorteren. Helaas werkte niet alles zoals we gehoopt hadden.

Project 4: Het landje

Bij het laatste project van het jaar kregen we een opdracht van Het landje. Ze hadden problemen met energie en daar moesten wij een oplossing voor bedenken. Ik werkte hiermee met twee anderen. We kwamen op drie oplossingen. Het landje heeft een kleine sluis die af en toe open gaat om water te laten stromen, we kwamen op het idee om deze stroming om te zetten in elektriciteit d.m.v. een water rat. Als tweede idee bedachten we om het water dat werd gebruikt te hergebruiken. Als laatst wilde we zonne-energie gebruiken. We deden dit niet met normale zonnepanelen maar met een product genaamd de Sunflower.

Het landje

Leerjaar 2

In leerjaar 2 deden we vier projecten.

Project 1: Gerecycled wiel

Voor het eerste project van het tweede leerjaar moesten we van afval producten een lamp maken. Ik werkte aan dit project met twee andere. We gebruikte een oude fietsband en een paar kleine ijzeren palen om de basis van de lamp te creëren. Vervolgens hebben we lampen geplaatst lang de fiets band.

Project 2: Appartement voor mensen met een beperking

Voor het tweede project dit jaar kregen we een opdracht van Otib en moesten we een idee bedenken om appartementen geschikter te kunnen maken voor mensen met beperkingen. Ik werkte hier aan met 2 andere. We richtten ons tot de blinde en slecht ziende. We bedachten het idee om in de vloer censors te leggen, deze censors waren verbonden met speakers en de blinde of slecht ziende wist gelijk of hij tegen de muur of een bank aan loopt. Het voordeel hiervan was dat een blinde niet met een blindenstok ze eigen huis door zou lopen. We hebben dit gedaan met microbit.

Project 3: Dijk

Voor de tweede Eureka cup moesten we een idee bedenken om de overstromingen in Nederland te verminderen. Ik werkte hier aan met twee andere. We kwamen op een idee een de stromingen om te zetten in elektriciteit. Helaas werden we niet eens gekwalificeerd.

Project 4: Planten

Voor het laatste project van het jaar moesten we onderzoeken welke effecten sommige factoren kunnen hebben op plantjes, wij kozen ervoor om te gaan onderzoeken welk effect de hoeveelheid water zou hebben op planten. Ik werkte hieraan met 2 andere. Na vijf weken werken met een groep planten die teveel water kreeg en een groep die genoeg water kreeg kwamen we op de conclusie dat planten met teveel water slechter groeien dan planten met genoeg water.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 deden we drie projecten.

Project 1: Roodlichtnegatie

stoplicht soms totaal genegeerd wordt. Deze oplossing moesten we toepassen op het kruispunt van de Wibautstraat. Ik werkte hieraan met drie andere. Wij kozen ervoor om eerst een doelgroep vast te stellen, deze waren de studenten van de Hva, mensen die dit kruispunt bijna elke dag oversteken. Aangezien de meeste studenten vanuit het metrostation komen en vervolgens oversteken, kwamen wij op het idee om een extra metrohalte te maken die recht onder de Hva stopt en dat de leerlingen d.m.v. hun Hva pas naar binnen kunnen en zonder over te steken naar de Hogeschool te gaan.

Project 2: Van gaslos

Voor het tweede project kregen we weer een opdracht van Otib, we moesten een gebouw van aardgas los te maken. Ik werkte hieraan met drie anderen. We hadden drie ideeën bedacht. Als eerst Bedachten we een elektrische boiler te gebruiken en de elektriciteit die de boiler nodig heeft aan te bieden d.m.v. zonnepanelen. Ook hadden we het idee om gebruik te maken van biogas en als laatste wilde we warmtewisselaars gebruiken.

Project 3: Medicijnen

Omdat de medicijnen die we gebruiken terecht komen in ons urine en vervolgens in het afval water kregen we als opdracht om dit medicijn percentage in afvalwater te verminderen. Ik werkte hieraan met drie anderen. We kwamen op het idee om het water te blootstellen aan americium 241. Dit metaal zend nucleaire straling op het water en verwijderd alle medicijnen. Dit is totaal niet gevaarlijk, want dit metaal vind je ook in een brandalarm.

Leerjaar 4

In leerjaar 4 deden we weer drie projecten.

Project 1: Opdrachtgever vinden

Dit jaar werden de projecten op een andere manier uitgevoerd, i.p.v. een opdracht krijgen van een opdracht gever moesten we zelf opzoek naar een opdracht gever en een onderlinge opdracht bespreken. Ik werkte het hele jaar door drie anderen. We hadden als opdracht gevers het Olvg en MRA.

Project 2: Klinische fysica

Voor onze eerste opdracht gever, het Olvg, moesten we een oplossing bedenken voor het verminderen van dierlijke producten in de afdeling klinische fysica. We kozen om 4 oplossingen te bedenken. We gebruikte rubber als synthetische materiaal om als huid te gebruiken, een combinatie van sponsen en bamboe voor botten, gerecyclede zilveren scharnieren voor hartkleppen en tot slot infuusbuizen voor de aderen.

Project 3: MRA-elektrisch

Voor de tweede opdrachtgever van het jaar, MRA elektrisch, moesten we een nieuw ontwerp voor een elektrische laadpaal maken.
MRA-elektrisch, Metropoolregio Amsterdam, is een bedrijf dat samenwerkt met verschillende overheden uit Nederland , zoals Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Het doel is om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaad punten te realiseren.
Er zijn, op het moment van schrijven, 6.520 publieke laadpalen in Nederland aanwezig dankzij MRA-elektrisch.

Mijn groep en ik hadden geen geluk met het vinden van een opdracht gever voor de tweede opdracht, maar Technasium docent, overigens ook Technasium coördinator, Frans Roukes gaf ons het idee om langs MRA-elektrisch te gaan.

Onze opdracht gever bij MRA-elektrisch was Maarten Linnenkamp, hij gaf de opdracht om, zoals eerder gezegd, een nieuw ontwerp voor een laadpaal te maken. We moesten daarnaast ook onze mening geven over de laadpalen en het elektrisch rijden.

We begonnen met een vooronderzoek om meer kennis te krijgen over het onderwerp. We hebben deel vragen opgesteld en deze verdeeld over de groep.
Na het afronden van het vooronderzoek zijn we begonnen met brainstormen. Dit deden we met de placemat methode.
We kozen er uiteindelijk voor om kleine aanpassingen toe te voegen aan de huidige laadpaal die het gebruikelijker zou maken. Daarnaast hebben we ook een model gemaakt op Sketchup.

Leerjaar 5

In leerjaar 5 horen we twee projecten te doen. Dit jaar heb ik alle twee de projecten gemaakt met Roue Gorisson en Vikram Dhuney.

Project 1: Tuin van Darwin

Voor de eerste opdracht van het vijfde jaar hadden we weer problemen met het zoeken van een opdrachtgever. Het lag naast COVID-19 ook aan onze manier van bedrijven naderen. We stuurden een mail die niet altijd gericht was naar het bedrijf en er zaten ook nog eens spel fouten in. We waren afgewezen bij meerdere bedrijven.
De Technasium coördinator gaf ons weer een bedrijf dat we konden benaderen. De tuin van Darwin.

Het Darwin plantsoen is een publieke tuin met verschillende bloemen die het gevoel geven dat je in een in de natuur bent.
Onze opdrachtgever was Sonja Vetter, voormalig concept-developer. Zij is de voorzitter van het bestuur. De gegeven opdracht was De van tuin van Darwin aantrekkelijker te maken voor jongeren.

We begonnen met het maken van een opdracht boekje, dit gaf de opdracht gever en onze groep een beeld van hoe we te werk zouden gaan.
Na het afronden van het opdracht boekje begonnen we aan het vooronderzoek. We verdeelde de opdracht in deel vragen en hebben ze vervolgens gezamenlijk geantwoord. Het brainstormen ging anders dan voorgaande jaren. We hebben alle drie onze ideeën genoteerd en hebben de volgende les alles aan elkaar verteld. Iedereen vertelde elkaar wat hij anders zou doen tot dat we een gezamenlijke oplossing hadden gevonden.
Na een definitieve oplossing gevonden te hebben moesten we het eerst onderzoeken, dit deden we d.m.v. een onderzoeksrapport.
Dankzij de lockdown veroorzaakt door COVID-19 moesten we weer modellen maken via Sketchup.

Onze definitieve opdracht was een spel en een werkruimte om te studeren. De opdracht was geïnspireerd door een op die tijd beroemd spel, Among Us, en door escape rooms.

Het spel heet: Jagers en verzamelaars.

Het spel gaat als volgt:

 TIJDSDUUR= 15 MINUTEN

  1. De personen komen naar binnen en gaan naar een website of ze kunnen ergens een QR-Code scannen en samen het spel starten. De spelers zullen ook een hesje dragen, met daarachter een QR-Code, de functie van die QR-Code zullen we later uitleggen.
  2. Je kan maximaal met 5 man de spel spelen.
  3. De mensen komen willekeurig te weten welke rol ze vervullen. Er zal 1 jager zijn en 4 verzamelaars.
  4. Op je scherm krijg je vervolgens aanwijzingen van een plant te zien. Deze plant moet je d.m.v. informatie borden vinden en bij de gegeven plant een opdracht moet gaan uitvoeren.
  5. Als je de opdracht hebt afgemaakt, verschijnt er een code die je in kunt voeren op de website die leidt tot een ander opdracht.
  6. Als je de code ook heb gescand, krijg je een punt (in de vorm van een bloem).
  7. Als je 6 planten hebt gevangen, heeft de verzamelaar gewonnen.
  8. Maar de jager die kan met de QR-Codes scannen op de rug (die QR-Codes waren op de hesjes die waren gedragen)

Elke 2 minuten kan de jager een bloem afpakken. Bovendien kan de jager alleen maar van iemand een bloem afpakken als hij/zij er meer dan 3 heeft.

  1. De jager heeft gewonnen als er 6 planten gestolen zijn. De verzamelaars hebben gewonnen als ze 6 planten hebben verzameld.